IZNAJMLJIVAČI – TURISTIČKA ČLANARINA ZA 2018.GODINU

Na temelju Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08) utvrđena je obveza plaćanja članarina u turističkim zajednicama.

Iznos turističke članarine za iznajmljivače dobije se umnoškom ukupnog prometa (bez boravišne pristojbe) pomnožen sa stopom za razred u kojem pripadaju.

Brinje Razred C Stopa 0,12920%
Ostala naselja (Glibodol, Jezerane, Lipice, Križpolje, Križ Kamenica, Letinac, Prokike, Rapain Klanac, Stajnica, Vodoteč, Žuta Lokva) Razred D Stopa 0,11628%

Račun za plaćanje turističke članarine:

Primatelj: TZ Općine Brinje
Broj računa: HR7010010051703727153
Model: 67
Poz.na broj: OIB uplatitelja (iznajmljivač)
Opis plaćanja: Turistička članarina TZO Brinje

Obrazac TZ zajedno sa kopijom uplatnice podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave najkasnije do 28.02.2019.godine.

Obrazac mogu iznajmljivači ispuniti sami ili u turističkom uredu sa zaključenom knjigom Evidencije prometa.

Obrazac možete preuzeti ovdje.