Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica Općine Brinje uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN25/13 i NN 85/15), Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici Općine Brinje. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati na adresu:

  • – Turistička zajednica Općine Brinje, Frankopanska 62, 53 260 Brinje, ili
  • – elektroničkom poštom na email: info@visitbrinje.hr, ili
  • – donijeti osobno u Turistički ured Turističke zajednice Općine Brinje, radnim danom od 8:00 do 12:00 sati. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Dokumenti:

Godišnje izvješće – pdf | Godišnje izvješće – csv
Zahtjev PPI
Zahtjev za ponovnu upotrebu informacija
Odluka
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018.godinu.pdf

Zakoni i propisi:

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13); Izmjene i dopune zakona („Narodne novine“ broj 85/2015)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak kriterija (NN 15/14)

KONTAKT OSOBA:

Danijela Dasović Vranić, tel. +385 53 700 407